Familieopstellingen

Opstellingen kunnen je antwoord geven op vragen waar je alsmaar geen antwoord op vindt:

• je loopt tegen je eigen beperkingen aan
• je weet wat je wilt, maar er staat je “iets” in de weg
• je hebt chronische gezondheidsklachten of angsten
• je loopt steeds vast in je relaties of op je werk
• je vind maar geen rust
• ……………………………………

Deelnemen aan een opstelling kan dan onverwachte inzichten geven in steeds terugkerende “problemen”.

Onze familie van herkomst is van grote invloed op ons leven. Hoe groot die invloed onbewust is, weten wij vaak niet. Want soms ligt de wortel van een probleem niet bij jezelf, maar bij gebeurtenissen in gezin of familie. Misschien is het probleem al generaties geleden ontstaan, en steeds overgedragen. Je draagt onbewust de last van een (ver) familielid. Je liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden in de familie, dat is waar het bij familieopstellingen om draait.