Mediation

Een conflict is gebaseerd op verschillende waarheden die niet in één verhaal passen.
Mediation kan zorgen dat de waarheden (weer) dichter bij elkaar komen.